Universitatea Politehnica Bucureștii Complex Regie-
Lucrări de Hidroizolație cu membrana bituminoasa

Șef punct de lucru

Responsabilități:

 • Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;
 • Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
 • Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
 • Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
 • Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
 • Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor esențiale, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
 • Respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale;
 • Urmărire coordonare si verificare calitate cantitate lucrări executate conform proiect de execuție ,
 • Întocmire si decontare situații de lucrări către diverși subantreprenori , întocmire documentație (atașamente) către beneficiar
 • Întocmirea graficelor de execuție in concordanta cu normele de timp , întocmirea necesarului de materiale utilaje si forța de munca (conform graficelor de execuție) verificarea respectarea normelor de protecția muncii si PSI,
 • Menținerea relației intre toți factorii de decizie care iau parte la realizarea efectiva a construcției (diriginte , arhitect , beneficiar , proiectanta ,autorității (ISC) etc) In decursul primei perioade in care am activat la aceasta societate m-am ocupat de identificare de noi clienți de ofertarea de lucrări si încheierea contractelor aferente, in cadrul departamentului de management.