Diriginte de santier

Ce este un diriginte de santier?

Diriginte de Santier (Inspector de santier) este o persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.
Acesta raspunde fata de beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti.
Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.
Dirigintele de santier il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.
Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante.


Atributii
 • verificarea proiectului si respectarea legislatiei;
 • verifica existenta autorizatiei de construire si daca proiectul respecta autorizatia;
 • urmareste realizarea constructiei si ca aceasta sa respecte constractul, proiectele, caietele de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare;
 • efectueaza verificari independente si semneaza documentele intocmite de executant;
 • cere executantului refacerea sau modificarea lucrarilor efectuate necorespunzator;
 • participa la receptia lucrarilor.

Principalele verificari care se fac la un control
Fundatii

 

 • Verificarea terenului de fundare;
 • Verificarea cotei de fundare;
 • Verificarea distantelor , cotelor, amplasarii fundatiilor;
 • Verificarea axelor si a pozitionarii corecte fata de axe;
 • Verificarea golurilor sau a altor elemente care raman incluse;
 • Verificarea armaturilor: diametru, pozitie, numar, distante, mod de fasonare, tip de otel, etc…;
 • Verificarea existentei distantierilor astfel incat sa se asigure acoperirea minima prevazuta in proiect;
 • Verificarea cofrajelor, a dimensiunilor, formei, modului de legare in vederea asigurarii stabilitatii si integritatii pe parcursul executiei.

Stalpi

 

 • Verificarea distantelor , cotelor, amplasarii stalpilor;
 • Verificarea axelor si a pozitionarii corecte fata de axe;
 • Verificarea golurilor sau a altor elemente care raman incluse;
 • Verificarea armaturilor: diametru, pozitie, numar, distante, mod de fasonare, tip de otel, etc…;
 • Verificarea existentei distantierilor astfel incat sa se asigure acoperirea minima prevazuta in proiect;
 • Verificarea cofrajelor, a dimensiunilor, formei, modului de legare in vederea asigurarii stabilitatii si integritatii pe parcursul executiei;

Placi

 

 • Verificarea distantelor , cotelor, amplasarii elementelor placilor;
 • Verificarea axelor si a pozitionarii corecte fata de axe;
 • Verificarea golurilor sau a altor elemente care raman incluse;
 • Verificarea armaturilor: diametru, pozitie, numar, distante, mod de fasonare, tip de otel, etc…;
 • Verificarea existentei distantierilor astfel incat sa se asigure acoperirea minima prevazuta in proiect;
 • Verificarea cofrajelor, a dimensiunilor, formei, modului de legare in vederea asigurarii stabilitatii si integritatii pe parcursul executiei;
 • Verificarea suprapunerii armaturilor;
 • Verificarea curatirii cofrajelor;
 • Verificarea existentei de suficiente capre pentru sustinerea armaturilor de la partea superioara.

Sarpanta

 

 • Verificarea prinderilor elementelor sarpantei de restul structurii;
 • Verificarea prinderilor de lemn;
 • Verificarea sectiunilor de lemn, a locului de amplasare, a materialului utilizat;
 • Asigurarea ignifugarii elementelor de lemn.